Початок 2018 року: успішний захист 146-ти магістрів на факультеті бізнесу
Досягнення студентів

Менеджмент 1Протягом останніх років в Луцькому НТУ стало хорошою традицією розпочинати новий календарний рік проведенням захистів дипломних робіт магістра.

Не виняток і факультет бізнесу, де протягом січня успішно захистили дипломні роботи близько 93 магістрів денної форми навчання та 53 – заочної форми за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізації «Економіка підприємства» та «Товарознавство та експертиза в митній справі»), «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент і адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю» та «Логістика»).

Діапазон наукових досліджень магістрів був достатньо широким та охоплював усі рівні макро-, мезо- та мікроекономіки. На рівні підприємств об’єктами досліджень стали відомі на Волині підприємства, з якими кафедри факультету налагодили довготривалу співпрацю. Відразу троє випускників факультету різних спеціальностей, об’єктом дослідження обрали Луцький НТУ.

Економіка підприємстваНа кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»). Це особливий випуск. Адже серед вже не майбутніх, а діючих фахівців (більшість з яких вже працевлаштована) є й іноземці. ЕІСАЙ Салах Абу Ісбайхах Алмабруг, студент з Лівії, своє дослідження присвятив оцінці вартості бізнесу та механізмам забезпечення її зростання, розкривши не лише українські, а й міжнародні підходи в оцінюванні вартості бізнесу, вдало їх реалізувавши в роботі на матеріалах ПрАТ «СКФ Україна», що є структурним підрозділом відомої на увесь світ шведської компанії SKF Group, яка є лідером у виробництві підшипників.

Ряд студентів присвятили свої дослідження вивченню шляхів удосконалення управління комплексним розвитком і діагностування стану всесвітньо відомих міжнародних компаній, таких як Toyota Motor Соrporation, Mercedes-Benz та Tesla Motors, підприємств авіаційної-ремонтної галузі, й зокрема АТ «Клімов». Слід зазначити різноманітність напрямків досліджуваної тематики, адже це й питання забезпечення економічної безпеки підприємства, розвитку інноваційно-інвестиційної активності підприємства, підвищення ефективності збутової діяльності, конкурентоспроможності потенціалу підприємства та багато інших.

Найбільш актуальною тематикою цього року серед студентів-товарознавців  було дослідження якості та особливостей митного оформлення продовольчих товарів, які виготовляються в західному регіоні, а саме: органічного молока, ковбасних виробів, копченої риби, курячого м’яса, сичужних сирів тощо. Це групи товарів, до якості яких завжди підвищена увага і підняті гострі питання громадськістю.

Серед групи непродовольчих товарів, всіх присутніх зацікавили роботи про дослідження якості і конкурентоспроможності спортивних товарів, експертиза холодної антикварної зброї та товарознавче оцінювання та сертифікація дитячого одягу.

Міжнародні економічні відносиниВперше на кафедрі міжнародних економічних відносин факультету бізнесу Луцького НТУ відбувся захист магістерських робіт за даною спеціальністю. Слід зазначити широку сферу інтересів студентів-міжнародників у царині стратегічних напрямів розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій, обґрунтування підвищення ефективності міжнародної діяльності університету, теоретичних та прикладних  аспектах інтеграції України у сферу  міжнародного туризму.

Мухамед МЕВНа особливу увагу заслуговує дипломна робота студента – іноземця з Лівії (ЕСА Мохамед Альгаддафі) присвячена геополітичним пріоритетам та організаційно-економічному обґрунтуванню використання відновлюваних джерел енергії в Україні та світі. Усі студенти виявили ґрунтовні знання та практичні навички, що допоможе їм у майбутньому працевлаштуванні, оскільки економіст-міжнародник – одна з найбільш високооплачуваних посад, потреба в яких зростатиме пропорційно реалізації інтеграційного потенціалу України.

QIP Shot - Screen 150Студенти спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» досліджували проблеми підвищення продуктивності праці, вдосконалення системи оплати праці, системи управління персоналом, підвищення трудового потенціалу та регулювання соціально-трудових відносин.

На рівні регіону, зокрема Волинської області, вивчалися проблеми ефективності соціального розвитку регіону, а також вдосконалення системи моніторингу ринку праці. На рівні галузі досліджувалася ефективність соціально-трудових відносин у харчовій промисловості Волинської області. На рівні країни та її регіонів вивчалися проблеми сприяння гендерній рівності, стимулювання економічної активності населення, формування регіональної політики соціального захисту населення та підвищення рівня доходів населення.

МенеджментУ майбутніх менеджерів цікавими були дослідження Катерини Бондарської щодо організації івент-менеджменту у ВНЗ, у якому магістрантка на прикладах проведення науково-практичних конференцій доводила гіпотези про їх окупність та оцінювання ефективності організації.  Дослідження Ольги Левчук апробовані на досліджуваному підприємстві і дозволяють удосконалити систему мотивації працівників, яка на відміну від ціннісної свідомості персоналу враховує зміст і перспективні цілі їх трудової діяльності.  Інші теми дипломних робіт магістрів стосувались розв’язанню важливих практичних завдань удосконаленню організаційної культури підприємства, розвитку соціального підприємництва, забезпеченню соціальної, кадрової та фінансової безпеки, управлінню прибутками, витратами, ризиками, оптимізації напрямів господарської діяльності. 

Слід відмітити, що усі дипломні роботи магістрів пройшли апробацію на досліджуваних підприємствах, установах та організаціях. Приємно, що магістрів після захисту дипломних робіт відразу запрошують працевлаштуватись та отримати перше робоче місце.

Студенти-інноватори основними напрямками своїх магістерських досліджень обрали проблеми стратегічного характеру інновацій (управління інноваційним потенціалом, формування інноваційної стратегії підприємства, стратегічне управління інноваційним розвитком промислового підприємства, формування інноваційної моделі розвитку підприємства), створення мотиваційних механізмів для інноваційної активності персоналу, маркетингового забезпечення інноваційних процесів підприємства, витратних аспектів інновацій.

Магістерські роботи студентів-логістів представлені широкою тематикою, яка охоплює дослідження різноманітних логістичних явищ і процесів в різних сферах господарювання.

Маркетинг 1Тематика дипломних робіт магістрів-маркетологів охоплювала як відносно вузькі проблеми (управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, формування маркетингової збутової політики, формування системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю, обґрунтування вибору маркетингової товарної стратегії підприємства, формування та реалізація товарної політики підприємства, підвищення ефективності системи розподілу продукції підприємства, управління збутовим потенціалом), так і передбачала дослідження значно ширших тем, а саме: маркетингове забезпечення ефективної діяльності підприємства, управління маркетинговою діяльністю підприємства, підвищення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства.

МаркетингОкремо слід виділити магістерську роботу Миколи Волочая, виконану на тему «Просування освітніх послуг за спеціальністю 075 «Маркетинг» з допомогою цифрових комунікацій (на матеріалах Луцького НТУ)», яка передбачала не лише теоретичні дослідження та аналітичні розрахунки, а і втілилася у створення абсолютно реального проекту – написання та запуск повнофункціонального сайту для кафедри маркетингу mk.lntu.edu.ua  

Голови екзаменаційних комісії (Перший віце-президент Волинської торгово-промислової палати Корнійчук В.В., головний редактор відомого наукового журналу «Економіст», директор ГО «Європейський аналітичний центр», доктор економічних наук, професор, академік Інженерної академії України Голян В. А.) зазначили, що усі наукові дослідження, представлені студентами, характеризує теоретична та методична цінність, практичне спрямування, наукова новизна, аргументованість та достовірність результатів дослідження. Це підтверджує глибину знань і практичних навичок, отриманих студентами під час навчання, свідчить про їх значні можливості щодо подальшого працевлаштування за фахом.

Професорсько-викладацький склад факультету бізнесу бажає усім випускникам магістратури максимально реалізувати свій потенціал у практичні роботі.

А майбутніх абітурієнтів, які націлені на ініціативність та креативність, бажають отримати нові знання, сформувати широку мережу нових колег запрошуємо до вступу на спеціальності факультету бізнесу Луцького НТУ.

Деканат факультету бізнесу

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.