Актуальні проблеми подолання кризових явищ у сучасній економіці
Середа, 30 квітня 2014, 14:47

 EP

Запрошуємо студентів взяти участь в круглому столі на тему: «Актуальні проблеми подолання кризових явищ у сучасній економіці», який відбудеться 15 травня на кафедрі економіки та підприємництва в рамках діяльності студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми економіки»

Мета засідання

Публічне обговорення та обмін думками про вплив кризових явищ на розвиток економіки підприємств, представлення власних ідей та формування спільного бачення пріоритетних заходів орієнтованих на подолання кризових явищ та розвиток економіки підприємств.

 Для обговорення запропоновано наступні питання:

1.Інституціональні чинники сучасної кризи в економіці України.

 1. 2.Механізми підвищення економічної ефективності діяльності підприємств в умовах кризи.
 2. 3.Детермінанти конкурентоспромож-ності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.
 3. 4.Механізми стимулювання інновацій-но-інвестиційного розвитку підприємств.
 4. 5.Фінансове забезпечення діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи.
 5. 6.Реалізація потенціалу регіонів у забезпеченні розвитку економіки вітчизняних підприємств.
 6. 7.Механізми реалізації політики зайнятості населення в умовах кризової економіки.
 7. 8.Проблеми розвитку логістичної системи підприємств.
 8. 9.Напрями дії податкового механізму в умовах розвитку кризи в економіці.
 9. 10.Механізми забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах кризи

 

Умови участі

 Для участі в роботі круглого столу Вам необхідно до 13 травня 2014 року надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду тези (не більше 2-х сторінок) з приміткою «на круглий стіл».

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov.doc).

 

Вимоги до оформлення тез

 1.Тези подаються українською мовою набрані у текстовому редакторі MS Word 6.0/7.0 формату А5 (148×210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 2 сторінок.

 1. 2.Шапка тез: ініціали та прізвища авторів, назва спеціальності та групи – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.
 2. 3.Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви спеціальності та групи.
 3. 4.Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.
 4. 5.Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
 5. 6.Список літератури є обов’язковим і подається загальним списком у кінці рукопису.

 

за результатами роботи круглого столу передбачається публікація збірника тез доповідей.

Поділись з друзями

Вкладення:
Завантажити файл (Program student round table_2014.doc)Program student round table_2014.doc[ ]623 Kb
 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.