Освіта дорослих: виклики та вимоги
Субота, 07 квітня 2012, 17:56

osvita doroslychВолинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій провів 5 квітня 2012 року круглий стіл «Освіта дорослих: виклики та вимоги».

foto osv_dor_fЗапрошені туди викладачі факультету бізнесу Луцького НТУ, а саме: доцент кафедри менеджменту та маркетингу Божидарнік Т.В., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Урбан О. А. та  доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці Коленда Н. В. разом з працівниками центру і науковцями Національної академії державного управління при Президентові України та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України обговорили спільні проблеми, завдання та перспективи.
       

 

Особливо цікавими і дуже змістовними були виступи лекторів на теми:foto-osv dor_1_f
• Професійна компетентність державного службовця в контексті реформування державної кадрової політики
Науменко Раїса Андріївна – кандидат педагогічних наук, начальник відділу державного управління та аналізу державної політики Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління  при Президентові України 

• Честь і гідність особистості як духовна культурна та ціннісна основа професійної діяльності державного службовця
Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих    Національної академії педагогічних наук України 

• Андрагогічний підхід у підвищенні кваліфікації державних службовців: методика воркшопу
Малімон Людмила Яківна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки

        Учасники круглого столу активно обговорювали проблеми державного управління загалом та освіти державних службовців  і посадових осіб місцевого самоврядування зокрема. У ході дискусії неодноразово звучали думки про те, що тема безперервної освіти посадовців органів державної влади надзвичайно актуальна і потребує широкого обговорення, наукового підходу та удосконалення.
       В цілому захід відбувся, завдяки чудовій організації директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Литвиненко Т. М., на високому науковому, навчально-методичному рівні з використанням наочних матеріалів та  інтерактивних засобів.

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.