Конференція ”Логістичні системи: глобальний, національний, регіональний та локальний виміри"
Написав Надія Хвищун   
Субота, 19 березня 2016, 15:01

конф логШановні колеги,

заппрошуємо Вас прийняти участь в роботі  IV Міжнародної науково-практичної конференції

”Логістичні системи:

глобальний, національний, регіональний та локальний виміри”,

яка відбудеться 20–21 травня 2016 року в Луцькому національному технічному університеті.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1. ГЛОБАЛЬНІ, НАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ

Глобальні та регіональні тенденції розвитку логістики

Формування та розвиток глобальних та регіональних логістичних систем, ланцюгів поставок

Розвиток корпоративних логістичних систем

Ринок логістичних послуг

Логістична інфраструктура

СЕКЦІЯ 2. ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

Логістичне управління підприємством: вітчизняний та зарубіжний досвід

Логістика та конкурентоспроможність підприємства

Функціональна логістика

Стратегічна логістика в управлінні ланцюгами поставок

Логістичне забезпечення реалізації бізнес-проекту на підприємстві

Логістичний менеджмент та підвищення кваліфікації логістичного персоналу.

СЕКЦІЯ 3. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

Проблеми ресурсо- та енергозбереження в логістичних системах.

«Зелена» логістика та проблеми зменшення забруднення навколишнього середовища.

Управління ризиками для забезпечення надійності логістичних систем

Логістична підтримка процесів забезпечення безпеки інформаційних потоків підприємства

Логістичний контролінг.

Діагностика в системі логістичного консультування.

Для участі в роботі конференції необхідно до 1 ТРАВНЯ 2016РОКУ надіслати заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Організаційний внесок:

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, протокольних заходів згідно з розкладом роботи конференції, виданням програми конференції, збірника тез доповідей та пакету роздаткових інформаційних матеріалів і становлять:

           250 грнза участь у роботі конференції;

           100 грну випадку дистанційної участі у роботі конференції.

В оплату входять: сертифікат учасника, програма конференції, збірник тез доповідей конференції.

Витрати на проїзд та проживання за рахунок коштів учасників.

Учасники конференції за бажанням мають право подати статті, які будуть надруковані у науковому фаховому виданні «Економічні науки». З вимогами до оформлення наукових статей можна познайомитись на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ в розділі «Наука»/ «Наукові видання».

Для відшкодування витрат на публікацію статей у фаховому збірнику оплата однієї сторінки 30, 0 грн. (окрема проплата).

Робоча мова конференції – українська, російська, англійська, німецька, польська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1.    Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А5. Поля – 1,5 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 10, інтервал –1.

2.    Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці.

3.    Робоча мова конференції: українська, російська, англійська, німецька та польська.

4.    У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів, назва навчального закладу (без скорочень).

5.    Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

6.    В кінці тез подається перелік використаних джерел, посилання на які в тексті є обов’язковими.

7.    Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

8.    Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

9.    Публікуються тільки ті тези, які видаються вперше.

10.  Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам публікуватися не будуть.

 

Для участі в конференції тези (статтю за бажанням), заявку на участь та копію платіжних документів надіслати до 1 травня 2016 року на електронну адресу оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 Координатори заходу:

 +38-050-759-29-06 Любов Леонідівна Ковальська

+38-099-265-56-02 Кулик Юлія Михайлівна

Fax.: + 38 (0332) 25-40-13

 

 

 

 

 

РЕКВІЗИТИ

ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВНЕСКІВ:

Одержувач: Луцький НТУ

Р/р 31251222217820

Банк ДКСУ м. Київ

МФО 820172                

Код ЄДРПОУ: 05477296

У призначенні платежу обов’язково вказати: «За участь у конференції «Логістичні системи» та прізвище платника.

 

Запрошення до участі та програма конференції будуть надіслані на Вашу електронну адресу до              15 травня 2016 року.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по-батькові ________________

_______________________________________

Назва навчального закладу ________________

Посада, вчене звання______________________

_______________________________________

Назва секції _____________________________

Назва доповіді ___________________________

Форма участі (безпосередня участь в роботі конференції, заочна)______________________

Необхідність в мультимедійному обладнанні______________________________

і дата квитанції про оплату організаційних внесків

______________________________________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса_________________________

Контактний телефон_____________________

Е-mail: ________________________________

     Планую (потрібне позначити)

                    виступити з доповіддю на пленарному засіданні;

                    виступити з доповіддю на секційному засіданні;

                    взяти участь в обговоренні проблемних питань

Підпис____________________________

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.