Спеціалізована вчена рада К 32.075.04 за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів»
Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада К 32.075.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 — товарознавство непродовольчих товарів.

 Спеціалізована вчена рада К 32.075.04 по захисту дисертацій, за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство відкрита у 2009 році на базі кафедри товарознавства та експертизи в митній справі. З 2012 року, після подовження повноважень, в спеціалізованій раді здійснюється захист дисертацій за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів згідно (нового переліку спеціальностей).

29 грудня 2014 наказом МОН України № 1528 подовжено термін роботи спеціалізованої вченої ради К 32.075.04 до 29.12.2016 р.

При формуванні спеціалізованої вченої ради враховані інтереси вузів та науково-дослідних інститутів Луцька, Рівного, Хмельницька, Тернополя, Івано-Франківська, Херсону, Одеси в яких не передбачається створення спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів.

За весь період роботи 2009–2015 рр спеціалізована вчена рада провела 27 засідань, на яких проведено захист 7 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство та 3 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.18.08. Були розглянуті теми і здобувачі:

«Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття»,

«Зносостійкість оздоблених льоновмісних платтяно-сорочкових тканин»,

«Товарознавча оцінка біодизельного палива на основі ріпакової олії та ізопропілового спирту»,

«Формування споживних властивостей нових твердих сирів типу чедер»,

«Товарознавча оцінка температуро- та вогнезахисних покриттів на основі наповнених поліалюмосилоксанів»,

«Товарознавча оцінка синтетичної шкіри на основі поліуретану»,

«Товарознавча оцінка фарбувальних композицій і лакофарбових покриттів на основі алкідних смол для деревини», «

Товарознавча оцінка ювелірних виробів на основі сплавів червоного золота з модифікуючими домішками»,

«Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів»,

«Властивості фільтрувального паперу на основі волокон целюлози з волокон льону олійного» та ін..

 

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора технічних наук, професора БАЙДАКОВУ ЛЮДМИЛУ ІВАНІВНУ, завідувача кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького НТУ.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора технічних наук, професора САВЧУКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА, ректора  Луцького НТУ.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата технічних наук, доцента ЯГЕЛЮК СВІТЛАНУ ВОЛОДИМИРІВНУ, доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького НТУ.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Луцького національного технічного університету  Міністерства освіти і науки України

1. Артюх Тетяна Миколаївна, д.т. н., проф., проф. професор кафедри експертизи харчових продуктів (секція товарознавства) Національний університет харчових технологій, Міністерства освіти та науки, спеціальність 05.18.08.

2. Дідух Володимир Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

3. Дудла Іраїда Олександрівна, д. т. н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, спеціальність 05.18.08;

4. Ємченко Ірина Володимирівна, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Львівська комерційна академія Укоопспілки, спеціальність 05.18.08;

5. Ковальська Любов Леонідівна, д. е. н., професор, професор кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

6. Кузьміна Тетяна Олегівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

7. Налобіна Олена Олександрівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

8. Пальчевський Богдан Олексійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Львівська комерційна академія Укоопспілки, спеціальність 05.18.08;

9. Пахолюк Олена Василівна, к. т. н., доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

10. Приймак Олександр Вікторович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

11. Тіхосова Ганна Анатоліївна, д. т. н., професор, професор кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

12. Ткачук Валентина Віталіївна, к. т. н., доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08;

13. Шегинський Олег Володимирович, к. т. н., доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.18.08.

 

Робота спеціалізованої вченої ради здійснюється згідно:

1. Положення про спеціалізовану вчену раду із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 270 (z0466-12) від 12.03.2012

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015) «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

Захищені дисертації

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/putinceva-svitlana-viktorivna

 

Поділись з друзями