Спеціалізована вчена рада К 32.075.04 за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів»
Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада К 32.075.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 — товарознавство непродовольчих товарів.

 
Спеціалізована вчена рада Д 32.075.03 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Спеціалізована вчена рада

 Спеціалізована вчена рада Д 32.075.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями — 08.00.05 — розвиток продуктивних сих і регіональна економіка.