Вийшло в світ нове наукове видання
Наукові книги та періодика

BTV sel_monografyСилами Житомирського національного агроекологічного університету та Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України вийшла в світ колективна монографія «Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект» за загальною редакцією В.І. Ткачука. Окремі науковці факультету бізнесу Луцького національного технічного університету активно долучилися до її формування, а саме: Алла Олександрівна Соколова, Вікторія Богданівна Здрилюк, Валентина Олександрівна Морохова та Тарас Вікторович Божидарнік.

Авторами досліджено комплекс науково-методологічних та практичних проблем соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області. Проаналізовано сучасний стан демографічної ситуації в сільській місцевості, досліджено особливості та здійснено оцінку ринку праці на селі, визначено тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств та їх основні завдання на сучасному стані, виявлено ряд соціально-економічних проблем функціонування особистих селянських господарств та обґрунтовано перспективи їх розвитку на основі кооперації і агропромислової інтеграції, проведено аналіз й здійснено оцінку сучасного етапу рівня оплати праці та її продуктивності в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання; проведено дослідження основних тенденцій рівня й структури сукупних доходів і витрат сільських домогосподарств; проведено оцінку фактичного рівня продовольчої безпеки в регіоні та обґрунтовано вибір стратегій щодо її забезпечення.

За допомогою проведеного SWOT- аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища процесу формування зайнятості сільського населення на Волині у колективній монографії розроблено стратегічні напрями вирішення соціально-економічних проблем сільського розвитку на основі диверсифікації аграрного підприємництва й розвитку зеленого туризму на селі, відродження соціальної інфраструктури, підвищення ролі сільських громад та використання європейського досвіду

Дана монографія буде корисна для науковців, керівників і спеціалістів аграрного сектору, працівників органів державною управління та місцевого самоврядування, викладачів, студентів, докторантів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами соціально-економічного розвитку сільських територій. Ознайомитись з монографією «Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект» можна в бібліотеці учбового корпусу № 3 Луцького НТУ на С. Ковалевської, 29 та у авторів.

Поділись з друзями