Матеріали наукових конференцій, семінарів, круглих столів на факультеті бізнесу, 2017 рік
Наукові книги та періодика

 QIP Shot - Screen 068

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ «ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ТОВАРІВ», 24 березня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

Резолюція

 mm-tutylka

IV МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ», 30 березня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 QIP Shot - Screen 077

 VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», 17 травня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»,

18 травня 2017 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД», 19 травня 2017 року

Резолюція круглого столу

 

VІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИВНИЙ СЕМІНАР «ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ», 19 травня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ», 28 червня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНІ», 29вересня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», 12–13 жовтня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ», 5 грудня 2017 року

Резолюція круглого столу

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМИ», 7 грудня 2017 року

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник наукових праць

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ЛОГІСТИКИ», 8 грудня 2017 року

Резолюція круглого столу

Поділись з друзями