Матеріали наукових конференцій, семінарів, круглих столів на факультеті бізнесу, 2016 рік
Наукові книги та періодика

QIP Shot - Screen 019   

IІІ МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

Програма конференції

Збірник тез конференції

tyt bezpeka  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ДОЯГНЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНІ»

Збірник тез конференції
 
QIP Shot - Screen 045

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Збірник тез конференції
 QIP Shot - Screen 031555  

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

Збірник тез конференції

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Частина 6

Всеукраїнської студентської

науково-практичної інтернет-конференції

Normal 0 21 false false false RU X-NONE X-NONE

Поділись з друзями