Наукове стажування професорів в Краківській політехніці імені Тадеуша Костюшко
Наукові досягнення

333 0476dНауково-технічне співробітництво сприяє розвитку науки і техніки країн-учасниць, розвитку їх національних економік. Таке співробітництво між Луцьким національним технічним університетом та Краківською політехнікою імені Тадеуша Костюшко відбувається через реалізацію спільних програм науково-дослідницьких робіт, об’єднання наукових, фінансових і матеріальних ресурсів, створення спільних науково-дослідницьких груп фахівців тощо.

Так, в межах реалізації програм наукового співробітництва ректоратом Краківської політехніки були запрошені на наукове стажування професори з Луцького національного технічного університету: д.е.н., завідувач кафедри фінансів Ірина Вахович, д.е.н., завідувач кафедри економіки та підприємництва Любов Ковальська та д.е.н., завідувач кафедри банківської справи Наталія Вавдіюк.

111 23982Програма наукового стажування охоплювала тренінгові навчання з вивчення досвіду функціонування різних інституціях, а саме: центру трансферу технологій, інкубатора підприємництва, відділу фінансового менеджменту. Метою цієї програми є підтримка короткострокових наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення міжнародних науково-технічних відносин.


222 8e564У ході наукового стажування було визначено, що ефективними формами науково-технічного розвитку ВНЗ будь-якої країни є створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабораторій для використання новітніх науково-технічних ідей, конструювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків. Відповідно, у Краківській політехніці імені Тадеуша Костюшко успішно функціонує бізнес-інкубатор підприємництва, у якому зосереджені основні елементи інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва, створені умови для реалізації таких ідей з використанням різноманітних методів та форм фінансування. А основними завданням центру трансферу технологій є впровадження комерційно-перспективних наукових, науково-технічних, науково-практичних розробок з метою отримання прибутку від їх комерціалізації, реалізація маркетингових методів просування та комерціалізації НТР вчених Краківської політехніки. Стажування у відділі фінансового менеджменту дозволило проаналізувати систему фінансового управління, здійснити аналіз джерел залучення додаткового капіталу науково-технічний розвиток.
Результатом наукового стажування стали напрацювання спільних ідей та проектів щодо: поточної координації та консультації з питань науково-технічного розвитку обох ВНЗ, організації підготовки їх кваліфікованого дослідницького персоналу; подальшого дослідження та вивчення закордонного досвіду у сфері організації виробництва і праці; організації міжнародних літніх шкіл для викладачів та студентів.

За результатами виконання програм стажування під час обговорення подальших напрямів співпраці з проректором Краківської політехніки, доктором інженерної архітектури, професором Анджеєм Бялкевічем, було вручено відповідні сертифікати проф. Ірині Вахович, проф. Любові Ковальській та проф. Наталії Вавдіюк.

Наталія Корецька, заступник декана ФОФ

Поділись з друзями