Запрошуємо до участі в інтернет-конференції з питань соціо-еколого-економічної безпеки
Конференції та конкурси

MM LogoШановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки

на мікро-, мезо- та макрорівні»,

яка відбудеться 29 квітня 2016 року у Луцькому національному технічному університеті

Напрями конференції:

  1. Сучасні виклики економічної нестабільності.Інформаційні системи та технології в управлінні соціально-економічною безпекою.
    1. Економічна діагностика та управління конкурентоспроможністю економічних систем.
  2. Рівень життя населення в умовах фінансово-економічної кризи.
  3. Людський капітал у забезпеченні соціальної безпеки.
  4. Екологічний менеджмент та маркетинг.
  5. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Раціональне природокористування
  6. Економічна, екологічна та соціальна безпека у навчальних закладах.
  7. Енергоменеджмент в забезпеченні соціо-еколого-економічної безпеки.

Участь у конференції безкоштовна.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Для участі в інтернет-конференції необхідно до 25 квітня 2016 року надіслати за електронною адресою e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду заявку на участь за запропонованою формою та тези доповідей.

В подальшому тези доповідей матеріалів конференції будуть безкоштовно розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ www.economosvita.lntu.edu.uaв розділі«НАУКА» — «ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ».


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні»

Прізвище ___________________________________

Ім’я _______________________________________

По батькові _________________________________

Організація _________________________________

Посада _____________________________________

Вчене звання ________________________________

Науковий ступінь ____________________________

Адреса (з індексом) ___________________________

Телефони (моб., дом., служб.) __________________

E-mail ______________________________________

Назва доповіді _______________________________

Назва секції _________________________________

Всі матеріали слід надсилати лише електронною поштою.

Файли повинні бути названі за прізвищем автора або першого співавтора (наприклад, tezy_royuk.doc, zayavka_royuk.doc).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

- матеріали надсилаються обсягом до 3 сторінок, формату А4 (відстань між рядками – 1,5, основний текст – гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, всі поля – 2 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;

- посередині сторінки – назва роботи прописними літерами напівжирним шрифтом;

- нижче праворуч – ПІБ, науковий ступінь, місце роботи автора (ів);

- нижче назва навчального закладу;

- через інтервал посередині під назвою тез основний текст.

Зразок оформлення тез доповідей

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНІ

О. В. Покотильський, к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Основний текст

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори (відповідальність за зміст матеріалів, підготовлених студентами, несуть наукові керівники).

Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

Адреса оргкомітету: 43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,

Луцький національний технічний університет, кафедра менеджменту та маркетингу.

Координатори заходу:

к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу

Морохова Валентина Олександрівна 095-611-51-00

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Стрижеус Людмила Василівна, 050-573-40-94

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Тендюк Алла Олександрівна, 050-560-99-01

Поділись з друзями

Вкладення:
Завантажити файл (Inform_list_konferentsia_LNTU_ukr.doc)Inform_list_konferentsia_LNTU_ukr.doc[ ]1833 Kb
 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.