Відбулась інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»
Конференції та конкурси

19 грудня 2015 року в новій мультимедійній аудиторії К203 корпусу Луцького НТУ по вул. С. Ковалевської, 29 відбулося пленарне засідання за підсумками Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», яка була організована колективом кафедри прикладної статситики та економіки праці на факультеті бізнесу.

Враховуючи важливість і актуальність дослідження сучасних проблем управління соціально-економічними системами різних рівнів складності, робота конференції була організавана на такими нематичними напрямами (секціями):

  1. Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.
  2. Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.
  3. Менеджмент та економіка підприємства
  4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.
  5. Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.
  6. Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.
  7. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

 

2

У роботі інтернет-конференції взяли участь молоді вчені і студенти з 16 вищих навчальних закладів, у тому числі одного закордонного («Полесский государственный университет», Республіка Біларусь, м. Пінськ), та однієї установи Національної академії наук України (ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»). Загалом було отримано 193 тези наукових доповідей, більшість з яких від молодих вчених і студентів з інших навчальних закадів. Найактивнішу участь в інтернет-конференції прийняли представники Харківського національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, «Полесского государственного университета» (Республика Білорусь), ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Чернігівського національного технологічного університету та ін.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Валентина Галущак, декан факультету бізнесу Надія Хвищун, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці Олександр Шубалий.

3 УП 4 Уп

Пленарне засідання інтернет-конференції проходило у формі заслуховування й обговорення доповідей-презентацій учасників. Відповідно до наявних технічних можливостей через мережу Інтернет за допомогою програми Skype (функція відеоконференція) було організовано одночасний онлайн-зв’язок з трьома іногородніми учасниками пленарного засідання (двома з м. Львів та одним з Республіки Польща). Зокрема, молоді вчені ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» Ірина Гринчишин та Уляна Волинець через скайп-зв’язок розкрили відповідно проблеми фінансування соціальних пільг в Україні та методичні основи дослідження соціальної відповідальної діяльності, а студентка Луцького НТУ Юлія Ковальчук, яка на даний час перебуває на навчанні у Люблінській Політехніці, за допомогою сучасних інтернет-технологій презентувала доповідь на тему «Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент корпоративного менеджменту».

Також було заслухано доповіді викладачів кафедри прикланої статистики та економіки праці Ірини Шубалої, Іванни Шевчук, Надії Рудь, Олександра Шубалого, а також студентів-управлінців персоналом Віталія Омельчука та Карпік Марії.

5 УП 6 УП

Крім того, організаційний комітет вивчив і дав високу оцінку науковому рівню підготовки тез доповідей решти учасників інтернет-конференції, які відзначаються широтою охоплення різних напрямків економічних досліджень, що стосуються актуальних проблем розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.

За результатами проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» видано програму та збірник тез доповідей учасників, електронні варіанти яких будуть розміщені на сайті факультету бізнесу за посиланням: www.economosvita.lntu.edu.ua.

Завідувач кафедри прикладної статистики

та економіки праці, к.е.н., доцент

Олександр Шубалий

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.