Інтернет конференції
Написав Administrator   
Субота, 02 березня 2013, 12:24

logo ep 2013

 Економіка підприємства: теорія та практика

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка підприємства: теорія та практика»

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

    1.Розвиток підприємництва в сучасних умовах.
    2.Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.
    3.Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.
    4.Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.
    5.Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
    6.Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.
    7.Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

inter konf 2013
 

logo kf 2013

 Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем».

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
Тематичні напрями роботи конференції:
1.Фінансово-кредитне стимулювання розвитку економіки: проблеми та напрямки вдосконалення
2.Роль банківської системи у стимулюванні розвитку трансформаційної економіки
3.Ринок страхування у системі фінансового стимулювання розвитку територіальних суспільних систем
4.Фінансові інструменти стимулювання сталого розвитку регіонів
5.Механізми нарощення фінансового потенціалу місцевих бюджетів
6.Бізнес-адміністрування: проблеми та напрямки розвитку
7.Інструменти управління фінансово-економічною безпекою на макро-, мезо- та

inter konf 2013

 

Перспективи зміцнення фінансово-економічної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи зміцнення фінансово-економічної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід ».

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
Тематичні напрями роботи конференції:
1.      Інструменти зміцнення фінансово-економічної безпеки на макро-, мезо-тамікрорівнях.
2.      Фінансово-економічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів.
3.      Методи детінізації національної економіки: вітчизняний та зарубіжний досвід.
4.      Аналіз стану та пріоритети зміцнення безпеки суб'єкта господарювання.
5.      Механізми протидії легалізації злочинних доходів.
6.      Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
7.      Фінансове забезпечення домогосподарств.
8.      Проблеми забезпечення економічної безпеки банківської діяльності.
9.      Податкові інструменти забезпечення фінансової стабільності.

 inter konf 2013