Інтернет конференції
Конференції та конкурси

logo ep 2013

 Економіка підприємства: теорія та практика

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка підприємства: теорія та практика»

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

    1.Розвиток підприємництва в сучасних умовах.
    2.Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.
    3.Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.
    4.Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.
    5.Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
    6.Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.
    7.Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

inter konf 2013
 


3Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

  1. Виклики соціо-еколого-економічної нестабільності.
  2. Діагностика та управління конкурентоспроможністю економічних систем.
  3. Інформаційні технології в управлінні соціально-економічною безпекою.
  4. Рівень життя населення в умовах фінансово-економічної кризи.
  5. Людський капітал у забезпеченні соціальної безпеки.
  6. Екологічний менеджмент та маркетинг.
  7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Раціональне природокористування.
  8. Економічна, екологічна та соціальна безпека особистості.
  9. Енергоменеджмент в забезпеченні соціо-еколого-економічної безпеки
inter konf 2013

 

Перспективи зміцнення фінансово-економічної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи зміцнення фінансово-економічної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід ».

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
Тематичні напрями роботи конференції:
1.      Інструменти зміцнення фінансово-економічної безпеки на макро-, мезо-тамікрорівнях.
2.      Фінансово-економічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів.
3.      Методи детінізації національної економіки: вітчизняний та зарубіжний досвід.
4.      Аналіз стану та пріоритети зміцнення безпеки суб'єкта господарювання.
5.      Механізми протидії легалізації злочинних доходів.
6.      Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
7.      Фінансове забезпечення домогосподарств.
8.      Проблеми забезпечення економічної безпеки банківської діяльності.
9.      Податкові інструменти забезпечення фінансової стабільності.

 inter konf 2013

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.