Фінансово-кредитне стимулювання розвитку
О. М. Мартин, к.е.н., доцент
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

 

ПОЖЕЖНА І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ВЗАЄМОЗВЯ’ЯЗОК І ЇХ РІВНІ

 

Національна безпека загалом, пожежна і екологічна безпека як її важливі складові є важливими умовами існування держави і суспільства, в той же час безпека є наслідком і залежить від тих процесів, які відбуваються у суспільстві. В Законі України «Про основи національної безпеки України» національна безпека трактується як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам [1]. Економічна безпека, виступаючи фундаментом та економічною основою національної безпеки, є визначальною складовою в структурі національної безпеки (рис. 1).

 
Т. В. Сак, к.е.н., доцент А. Ю. Павлюк, магістрант
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах мінливості зовнішнього середовища та наявності загроз втрати конкурентних переваг обґрунтування конкурентної стратегії набуває особливої актуальності для вітчизняних підприємств. Разом з тим, досягнення високої конкурентоспроможності підприємства є основою забезпечення його економічної безпеки. Особливий вплив конкурентного статусу на ринкову складову економічної безпеки, що вимагає обґрунтування конкурентної стратегії для кожної стратегічної одиниці бізнесу.

 
В. О. Стойка, к.е.н., доцент, С. О. Стойка, к.е.н., викладач,Т. В. Баланова, викладач
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Метою політики України у сфері енергетики є максимально ефективне використання природних енергетичних ресурсів і потенціалу енергетичного сектору для стійкого зростання економіки, підвищення якості життя населення країни і сприяння зміцненню її зовнішньоекономічних позицій.

 
О. Ю. Безуглий, к.е.н., директор
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

ТОВ «Енергоменеджмент»

Ефективність стратегічного управління при забезпеченні сталого розвитку нафтогазовидобувних підприємств

Стратегічний потенціал нафтогазовидобувних підприємств повинен розкривати його граничні можливості вирішувати поставлені завдання щодо досягнення спільних цілей у тих чи інших умовах, створених зовнішнім середовищем. До переваг підприємств із стратегічною орієнтацією доцільно відносити:

1) зменшення до мінімуму впливу можливих негативних змін, а також факторів «невизначеності майбутнього»;

 
Р. Б. Данилейчук, к.е.н., доцент
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Роль малого бізнесу у формуванні “економіки зростання” в Україні

Перед українською державою сьогодні постало завдання надання економічному зростанню стабільності та переведення його на рейки інноваційної спрямованості та поширення ефекту від нього в економічній та соціальній сферах. Завданням сучасного етапу є формування в Україні “економіки зростання” – економічної системи, розвиток якої відбувається переважно під впливом внутрішніх та іманентних їй чинників і має відносну автономію щодо внутрішніх та зовнішніх політичних впливів.

 
Н. В. Геліч, к.е.н, доцент
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

АНАЛІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Глобалізація ринку праці сприяє підвищенню його конкурентоспроможності, що зумовлює необхідність збільшення обсягу інвестицій у розвиток людського капіталу. Витрати на розвиток людини є важливою складовою подолання кризових явищ в економіці та запорукою забезпечення соціальної безпеки кожної країни.

 
Л. В. Мастеляк, студент Т. В. Наконечна, к.е.н., доцент
Фінансово-кредитне стимулювання розвитку

 

Національний університет «Львівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Останнім часом загострення набуває екологічна сфера, яка тягне за собою і економічні, і соціальні проблеми. Екологічні проблеми людства, на початку ХХІ століття, на вустах у всіх науковців, дослідників, політиків, підприємців і т.д.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 11