Зустріч студентів ПТБ-11 з роботодавцем
Підриємництва, торгівлі та біржової діяльності

Зустріч з роботодавцем 123 жовтня відбулась зустріч студентів ПТБ-11 з випускником 2006 року спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» Костюком Романом Анатолійовичем.

Роман Анатолійович очолює відділ обладнання та сервісу ТОВ «Клевер Сторс».

 
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Підриємництва, торгівлі та біржової діяльності

 PTB

BWL 1

Завідувач кафедри

Ковальська Любов Леонідівна

д.е.н, професор

Колектив кафедри: 12 викладачів

(1 доктор економічних наук, професор, 1 к.е.н., професор,

8 кандидатів наук, доцентів,

1 кандидат наук, асистент, 1 асистент)

 телефон/факс: +38(0332)254013
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

 

Спеціальності та освітні програми кафедри ПТБ

Код

Спеціальність

Спеціалізації (освітні програми)

(Б — освітній рівень «бакалавр»;

М- освітній рівень «магістр»)

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Економіка підприємства (Б, М)
 2. Підприємницькі студії (Б, М)

073

Менеджмент

 1. Логістика (М)

Khveschuk

Хвещук Олександр Юрійович,

директор ТМ «Забіяка»

(випускник кафедри, спеціальність «Економіка підприємства»,

2011 рік)

«Постійний саморозвиток – це ключ до успіху. Економіст – це пошуковець нових ідей та можливостей щодо їх реалізації в сучасних ринкових умовах.»
   

  Історична довідка

history f

1979 р. розпочато діяльність навчально-методичної секції конкретної (галузевої) економіки (Луцький філіал Львівського політехнічного інституту).

1982 р. – на базі навчально-методичної секції конкретної економіки створено Галузеву науково-дослідну лабораторію організації праці, виробництва і управління (ГНДЛ) Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва.

1990 р. – відбувся перший на Волині прийом студентів за спеціальністю «Економіка та управління у машинобудуванні» (далі «Економіка підприємства»).

1990 р. – на базі секції конкретної економіки та ГНДЛ відкрито кафедру економіки і управління виробництвом (Луцький індустріальний інститут).

1993 р. – на базі кафедри економіки і управління виробництвом створено факультет перепідготовки спеціалістів.

1993 р. – відповідно до наказу Міносвіти України (№ 186 від 17.06.1994 р.) спеціальність «Економіка підприємства» акредитовано за IV рівнем.

1995 р. – здійснено перший випуск волинських фахівців з повною вищою економічною освітою за спеціальністю «Економіка підприємства». Одночасно на базі кафедри економіки і управління виробництвом створено економічний факультет та дві економічні кафедри.

1998 р. – з організацією Луцького державного технічного університету від економічного факультету відокремлено факультет обліку та фінансів; кафедру економіки і управління виробництвом розділено на кафедру економіки та підприємництва і кафедру теорії економіки та менеджменту.

1998 р. – відповідно до рішення ДАК України (протокол № 22 від 06.07.1999 р.) спеціальність «Економіка підприємства» акредитовано за IV рівнем.

2005 р. – ліцензовано спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» та «Економічна статистика».

2008 р. – ліцензовано спеціальність «Логістика».

2009 р. – відповідно до рішення ДАК України (протокол № 82 від 30.03.2010 р.) спеціальність «Логістика» акредитовано за IV рівнем.

2017 р. Підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на кафедрі економіки та підприємництва Луцького НТУ проводиться за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр-магістр») за спеціалізаціями: «Економіка підприємства» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр-магістр»); «Логістика»(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»); «Підприємницькі студії» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр-магістр»); «Торгівля» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр-магістр»); «Агробізнес» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»); «Бізнес-діагностика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

НАЙВАГОМІШІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

На кафедрі проводиться активна наукова діяльність. Особлива увага приділяється активізації діяльності студентів і магістрантів до науково-дослідної роботи кафедри, в результаті чого вони долучаються до виконання науково-дослідних робіт за обраною тематикою, участі у студентських наукових конференціях, спільної роботи з викладачами по підготовці   наукових робіт, інвестиційних та бізнес-проектів тощо.

На кафедрі економіки та підприємництва затверджено чотири наукові напрямки:

 1. Економіка та організація торгівлі (науковий керівник: проф. Ковальська Л. Л.)
 2. Логістичні технології як інструмент оптимізації економічних потоків на підприємстві та у регіоні (науковий керівник: проф. Ковальська Л. Л.)
 3. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів (науковий керівник: проф. Кривов’язюк І. В.)
 4. Управління підприємствами на інноваційних засадах в регіоні (науковий керівник: проф. Кривов’язюк І. В.)

Наші перемоги: у студентських олімпіадах, конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських конкурсах студентських дипломних робіт, на Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях, Міжнародних студентських наукових форумах, Міжнародних грантових проектах,  конкурсі студент-року Волині. 

Протягом 2009–2016 років викладачами кафедри економіки та підприємництва було видано^

3 підручники,

19 навчальних посібників,

35 монографій та 815 публікацій в наукових виданнях (99 у зарубіжних наукових виданнях, 22 в Scopus, 5 з імпакт-фактором).

 

НАГОРОДИ, СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ:

Kovalska 

Ковальська Любов Леонідівна

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2007–2009 рр.).

стипендія Верховної Ради України для молодих вчених (2010 р.).

– нагорода у Загальнонаціональній програмі «Людина року Волинського краю 2011», «Професіонал року» у номінації «Наука» (Україна, Луцьк, 2012 рік).

 Kryvovjazuk

 Кривов’язюк Ігор Володимирович

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2006–2008 рр.).

 Khvyshchun N  

Хвищун Надія Віталіївна

– нагорода Голови комітету комунального господарства державної господарської палати у Варшаві в категорії «Науковий працівник» (Польща, м. Варшава, 2010 рік).

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011–2013 рр.).

 Волинчук

 Волинчук Юлія Вікторівна

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014–2016 рр.).

Puschkarchuk

 Пушкарчук Ірина Миколаївна

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2015–2018 рр.).

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ:

Ковальська Любов Леонідівна є член-кореспондентом Академії економічних наук України.

Ковальська Любов Леонідівна отримала почесне звання відмінника освіти.

Кривов’язюк Ігор Володимирович отримав почесне звання відмінника освіти.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

Кафедра економіки та підприємництва активно підтримує міжнародні науково-навчальні зв’язки. Зокрема, нашими закордонними партнерами є:

- - Вища школа Східна Вестфалія — Ліппе (Німеччина),

- Вища школа логістики, м. Преров (Чехія),

- Вища школа менеджменту, м. Барселона (Іспанія),

- Економічний університет, м. Вроцлав (Польща),

- Вища школа мита та логістики, м. Варшава (Польща),

- Інститут управління і маркетингу (кафедра логістики) Природничо-гуманітарного університету, м. Сельдце (Польща),

- Поліський державний університет (Білорусь).

Міжнародна співпарця проявляється через:
- науково-педагогічне стажування викладачів, аспірантів, докторантів;
- організацію  спільних науково-практичних конференцій та симпозіумів;
- обмін досвідом, використання нових інформаційних технологій у навчальному та науковому процесі;
-  спільне проведення спортивно-оздоровчих та культурно-масових програм;
-  обмін друкованою продукцією для формування фондів бібліотек, публікаціями, навчальними програмами;
- підготовку спільних проектів для фінансування через національні та міжнародні фонди.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Кафедра економіки та підприємництва здійснює активну науково-дослідну робіту за міжнародними грантами, проектами. В рамках грантової діяльності кафедрою було розроблено і виконується:

 1. Грантовий проект в рамках Східного партнерства: «TRACECA – Оптимізація міжнародних транспортних кордонів».
 2. Грантовий проект «Підвищення рівня безпеки користувачів транспортної мережі на прикордонних територіях Польщі, Білорусі, України».
 3. Грантовий проект впровадження проекту сприяння академічної доброчесності в університеті в рамках інформаційно-просвітницької кампанії серед студентів «Щеплення від плагіату».

 В рамках виконання держбюджетних та госпрозрахункових темкафедрою розроблено і виконується:

 1. Держбюджетна тема «Механізми підвищення конкурентоспроможності регіонів України». Термін виконання: 01.01.2008 р. – 31.12.2010 р. (відповідальний виконавець: д.е.н., проф. Ковальська Л. Л.)
 2. Держбюджетна тема «Формування регіональної логістичної системи». Термін виконання: 01.01.2011 р. – 31.12.2012 р. (керівник: д.е.н., проф. Ковальська Л. Л.)
 3. Держбюджетна тема «Розробка механізмів ефективного використання альтернативних моторних палив та альтернативних джерел енергії в двигунах транспортних засобів». Термін виконання: 01.01.2015 р. – 31.12.2015 р. (керівник: д.е.н., проф. Ковальська Л. Л.)
 4. Держбюджетна тема «Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки».Термін виконання: 01.01.2017 р. – 31.12.2019 р. (керівник: д.е.н., проф. Ковальська Л. Л.)
 5. Госпрозрахункова тема «Розробка бізнес-плану диверсифікації діяльності підприємства (на базі ТзОВ «УПБ Сад»)» (Виконавці: Ковальська Л. Л., Павлюк Л. В.).
 6. Госпрозрахункова тема «Удосконалення процесів організації торгівлі у магазині (на базі ПП «Взуття Сервіс»)» (Виконавці: Ковальська Л. Л., Завадська О. М.).

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА:

За кафедрою економіки та підприємництва закріплені спеціалізовані аудиторії для занять студентів, оснащені навчально-пізнавальними стендами. Зокрема, це аудиторії «Підприємництва та фондового ринку» (№ 103 К), «Економіки підприємства» (№ 104 К), «Логістики складування» (№ 107а К).

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ:

 Випускники кафедри є затребуваними на ринку праці, про що свідчать позитивні відгуки з підприємств, де вони працевлаштовані. Значна кількість випускників працює на керівних посадах провідних підприємств та організацій:

- Мерченко Олег – комерційний директор корпорації «Пакко»;

- Левчун Світлана – заступник генерального директора з фінансів і економіки ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536»;

- Марчук Анатолій – начальник Головного управління Державного казначейства України у Волинській області;

- Матвійчук Тарас – начальник економічного відділу ДП АСЗ № 1 АТ «Автомобільної компанії «Богдан Моторс»;

- Супронюк Сергій – директор ТзОВ «Волинь-зерно-продукт»;

- Савка Богдан – заступник головного бухгалтера ПАТ «СКФ Україна»;

- Кучеренко Олена – директор творчої студії «Art-Dekor»;

- Ткачук Андрій – заступник начальника Луцької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області;

- Сьох Ольга – начальник відділу соціальних послуг Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Волинській області;

- Яскорська Ольга – фахівець відділу підтримки проектів ТОВ «Модерн-Експо».