Кафедра менеджменту та маркетингу
Менеджменту та маркетингу
Понеділок, 26 березня 2012, 09:28

MO

Завідувач кафедри

Морохова Валентина Олександрівна

к.е.н, професор

телефон/ факс +38(0332)253612
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 Корпус № 3, вул. Софії Ковалевської, 29

Підготовка фахівців проводиться за спеціальностями:
«Менеджмент організацій» та «Маркетинг» та за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

«Управління інноваційною діяльністю» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

«Менеджмент інноваційної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Історична довідка

Кафедра менеджменту та маркетингу була створена 31 січня 1995 року (Наказ № 9 “Про організацію економічного факультету”) та мала початкову назву “Кафедра менеджменту у виробничій сфері”.

З 1995 до 1998 рокузавідувачем кафедри була к.е.н., доцент Московчук А. Т. 
З 1998 до 2002 року завідувачем кафедри була д.е.н., професор Герасимчук З. В.

З 2002 року кафедру економіки та підприємництва очолює к.е.н., професор Морохова В. О.

 

Курси, які викладають на кафедрі:

 

Напрям «Менеджмент»

Спеціальність

«Маркетинг»

Спеціальності

«Менеджмент інноваційної діяльності» та

«Управління інноваційною діяльністю»

Спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств»

Спеціалізація «Менеджмент в туризмі та готельному господарстві»

Менеджмент;

виробничий менеджмент;

інвестиційний менеджмент;

інноваційний менеджмент;

операційний менеджмент;

ситуаційний менеджмент;

стратегічний менеджмент;

фінансовий менеджмент,

контролінг;

конфліктологія;

корпоративне управління;

логістика;

менеджмент ЗЕД;

менеджмент організацій;

менеджмент персоналу;

управління витратами;

управління персоналом;

АРМ менеджера;

методи прийняття

управлінських рішень;

планування діяльності

підприємства;

ризик у менеджменті;

управлінський аналіз.

Менеджмент; економіка готельного господарства та туризму;

організація готельного господарства та туризму;

організація екскурсійної діяльності;

організація туризму;

стратегічний маркетинг в туристичній індустрії.

Маркетинг;

маркетинг послуг;

комерційна діяльність посередницьких підприємств;

логістичне управління;

маркетингова політика комунікацій;

маркетингова політика розподілу;

маркетингова товарна політика;

маркетингова цінова політика;

маркетинговий аналіз;

маркетинговий менеджмент;

маркетингові дослідження;

міжнародний маркетинг;

промисловий маркетинг;

рекламний менеджмент;

реклама і рекламна діяльність;

інформаційні системи та технології в маркетингу;

АРМ маркетолога; поведінка споживачів;

стратегічний маркетинг; товарна інноваційна політика.

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;

управління ризиками в інноваційній діяльності;

маркетинг інновацій;

інформаційні системи в інноваційній діяльності;

екологічний менеджмент;

інноваційний менеджмент;

інвестиційний менеджмент;

управління процесом розробки і освоєння нових продуктів;

управління конкурентоспроможністю; управління якістю;

консалтинг в інноваційній діяльності;

креативний менеджмент;

міжнародний менеджмент, управління інноваційними проектами.

           Матеріальне забезпечення навчального процесу

          На кафедрі менеджменту та маркетингу створена відповідна матеріально-технічна інавчально-методична база, яка дозволяє проводити підготовку фахівців різних напрямків.
Навчальний процес забезпечений учбовими приміщеннями на достатньому рівні.

206За кафедрою закріплено 4 спеціалізованих кабінети:

- кабінет основ менеджменту (К.205)

- кабінет креативного менеджменту (К.206) – мультимедійний кабінет

- кабінет маркетингу (К.106)

- кабінет менеджменту інноваційної діяльності (К.105)

 

     Кадрове забезпечення навчального процесу

QIP Shot - Screen 031Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє готувати фахівців.

Навчальний процес на кафедрі здійснює 18 штатних викладачів.

Серед штатних викладачів кафедри3 доктора економічних наук, професора, 1- кандидат економічних наук, професор, 9 — кандидатів економічних наук, доцентів, 2 – к.е.н., ст. викладачів, 2 – к.е.н., асистентів, 1 – асистент. Якісний склад кафедри становить 94,5%.

Герасимчук Зоряна Вікторівна – д.е.н., професор

Кощій Оксана Вікторівна – д.е.н., професор

Божидарнік Тарас Вікторович – д.е.н., професор

Морохова Валентина Олександрівна – к.е.н., професор

Войтович Сергій Ярославович – к.е.н., доцент

Ковальчук Олег Володимирович – к.е.н., доцент

Тендюк Алла Олександрівна – к.е.н., доцент

Бойко Ольга Вікторівна – к.е.н., доцент

Загоруйко Віктор Леонтійович – к.е.н., доцент

Стрижеус Людмила Василівна – к.е.н., доцент

Куцай Наталія Сергіївна – к.е.н., доцент

Герасимяк Неля Вікторівна – к.е.н., доцент

Василик Наталія Михайлівна – к.е.н., доцент

Сидорук Світлана Володимирівна – к.е.н., ст. викл.

Смолич Дарія Валеріївна – к.е.н., ст. викл.

Лорві Ірина Федорівна – к.е.н., асистент

Здрилюк Вікторія Богданівна – к.е.н., асистент

Левчук Вікторія Юріївна – асистент

Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Польщі, Німеччини, Білорусі, приймають участь у міжнародних наукових конференціях. здійснюється співробітництво в рамках спільної програми підготовки фахівців та наукових досліджень.
Важливою запорукою професійного збагачення викладачів і студентів є їх стажування за кордоном, зокрема, на підприємствах і в установах округу Детмольд та Вищій технічній школі Ліппе і Гьокстер (Німеччина), Теріхем (Словаччина), АВ Рані Пласт (Фінляндія), а також в США, Швеції, Швейцарії, Росії, Польщі.

Методичне забезпечення навчального процесу

 З метою відповідності освітньо-професійним програмам та навчальним планам викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі програми дисциплін, за якими навчають студентів, відповідають державним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Викладачі кафедри постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів.

 

Навчальні посібники та посібники, підготовлених кафедрою менеджменту та маркетингу

3 knuga

1 knuga

5 knuga
4 knuga 2 knuga 6 knuga
     

 Науково-дослідна робота

Наукові напрямки кафедри

1) «Управління регіональним розвитком» (керівник: д.е.н., професор Герасимчук З. В.);

2) «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу підприємств в умовах інноваційного розвитку економіки України» (керівник: к.е.н., професор Морохова В. О.).

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 60 монографічних видань.

Наукові дослідження студентів здійснюються в рамках роботи студентських гуртків:     

1. «Формування та реалізація маркетингової політики підприємств на ринку товарів та послуг» (керівник гуртка: к.е.н., професор Морохова В. О.)

2. «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки України»  (керівник гуртка: к.е.н., доцент Войтович С. Я.)

 Студенти кафедри активно приймають участь та перемагають в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах:

2011 р. Янгієва Ярина, студентка ІІІ курсу спеціальності «Менеджмент організацій» — зайняла ІІ місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики» Волинського регіонального відбіркового етапу V Всеукраїнського молодіжного конкуру «Новітній інтелект України».

2012 р. Янгієва Ярина, ст. гр. МОм-51 зайняла І місце у другій віковій категорії (студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації) Волинського регіонального конкурсу наукових робіт «Конкурс креативних ідей». Назва роботи: «Новий підхід до переробки побутових відходів в Україні» (26 липня 2012 року, м. Луцьк).

2012 р. Бубін Ірина (гр. МОм-51) отримала диплом ІІ ступеня за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

2012 р. Кінах Ірина (гр. МОм-51) стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінації «Топ-менеджер».

2012 р. Сай Ольга (гр. МО-41) отримала диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій». 

2013 р. студентка гр. МКм-51 Пасаман Наталія стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» у номінації «За глибокі теоретичні знання з дисциплін маркетингового циклу».

2013 р. Сай Ольга (гр. МОм-51) стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у номінації «Менеджер-практик».

2013 р. Нужний Олександр гр. МОм-61 диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» секція «Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності).

2014 р. Герасимчук Божена гр. МОм-61 диплом ІІ ступеняна Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

2014 р. Сергійчук Наталія переможець олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка у номінації «За підприємницьке мислення».

2014 р. Сергійчук Наталія переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» диплом ІІІ ступеня у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «Крок»» (м. Київ)

2014 р. Ничипорчук Людмила переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у номінації «Кращий в оволодінні стратегічним аналізом зовнішнього середовища підприємства».

2014 р. Малютюк Ольга переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади диплом ІV ступеня з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент».

2014 р. Сергійчук Наталія гр. МОм-51 переможець на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт диплом ІІ ступеня у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

2015 р.  Карпінська Юлія гр. МОм-51 — І місце диплом І ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок»» (м. Київ);

2015 р.  Гарасан Яна гр. МОм-51 — ІV місце диплом ІV ступеня з дисципліни «Фінансовий менеджмент» Луцький національний технічний університет;

2015 р.  Багнюк Олена гр. МІДм-51 фіналіст ІІ всеукраїнської олімпіади з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» в номінації «Кращі практики та методи менеджменту».

2015 р.  Фоміна Ольга гр. МІДм-51 — ІІ місце диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» секція «маркетинг» (за видами економічної діяльності) з науковою роботою «Стратегічні засади удосконалення комплексу маркетингу будівельної компанії» Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця.

2015 р.  Карпінська Юлія гр. МОм-51 — ІІ місце диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Менеджмент» з науковою роботою «Управління розвитком підприємств-виробників соусної продукції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2015 р.  Літковець Тетяна гр. МО-41 диплом переможця всеукраїнського конкурсу наукових робіт з напряму «Сталий розвиток за участі громад» Четвертої літньої школи.

Міжнародна співпраця

Німеччина: Вища Школа Оствестфалія-Ліппе «Мости в Україну».

Польща: Академія готельного бізнесу та громадського харчування (м. Познань), Лодзький технічний університет, Люблінський технічний університет, Вроцлавський економічний університет, Білостоцька політехніка, Жешівська політехніка.
Білорусь: Брестський державний технічний університет, Гомельський кооперативний інститут, Полєский державний університе, м. Пінськ

Португалія: Політехнічний університет Браганси

Іспанія: Вища школа менеджменту, Барселона

MS 1_f MS 2_f

Олена Шульган

 біля університету Білефельд (Німеччина)

Романюк Катерина в США

за програмою Work and Travel

MS 3_f MS 4_f

Нужний Олександр

біля Капітолію (США)

Рихва Артем

біля монументу Вашингтона

 portugal

 Студенти кафедри менеджменту та маркетингу на навчанні у Португалії, 2015 р.