Маркетингу
Кафедра маркетингу
Маркетингу

MO

 Завідувач кафедри

Морохова Валентина Олександрівна

к.е.н, професор

телефон/ факс +38(0332)253612
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  FB: https://www.facebook.com/marketingLNTU/

 Корпус № 3, вул. Софії Ковалевської, 29

Cайт кафедри: mm.lntu.edu.ua

 Підготовка фахівців проводиться за спеціальностями:
075 «Маркетинг» та за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії»;

073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю») за освітнім рівнем «магістр».

Історія кафедри

Кафедра маркетингу створена 1 липня 2017 року шляхом реорганізації кафедри менеджменту та маркетингу (наказ № 755-04-33 від 17.12.2016 р).

До 1 липня 2017 року становлення та розвиток спеціальності 075 «Маркетинг» відбувались на кафедрі менеджменту та маркетингу, яка функціонувала з 1995 року і яку з 2002 р. очолювала к.е.н., проф. Морохова В. О.

Динаміка розвитку спеціальності «Маркетинг»:

2004 р.— відбувся перший набір студентів за спеціальністю «Маркетинг»;

2008 р.— здійснено перший на Волині випуск бакалаврів з маркетингу;

2008 р.— ліцензована підготовка фахівців з маркетингу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»;

2009 р. – здійснено перший випуск магістрів з маркетингу;

2017 р. – підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на кафедрі маркетингу Луцького НТУ проводиться за двома спеціальностями: 075 «Маркетинг» (освітні рівні «бакалавр», «магістр») за спеціалізаціями: «Маркетинг», «Інтернет маркетинг» (освітній рівень «магістр») та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» освітній рівень «магістр»).

Кадровий склад кафедри

Morochova

Морохова Валентина Олександрівнак.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу.

 v Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: управління маркетинговим потенціалом підприємств, стратегічне управління конкурентоспроможністю,маркетинговий менеджмент.

Дисципліни, які викладає: вступ до фаху, маркетингові комунікації, маркетинг, маркетинг інновацій, маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010 р.)

 

 Войтович Сергій Ярославович – к.е.н., в.о. професора 

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: маркетингове управління підприємствами сфери послуг, інноваційні засади розвитку підприємств.

Дисципліни, які викладає: Інформаційні системи та технології в маркетингу, маркетингове ціноутворення, маркетингові дослідження, методологія дослідження ринку, поведінка споживача.

 Boiko

 Бойко Ольга Вікторівна – к.е.н., доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: маркетингове та ресурсне забезпечення ефективної діяльності підприємств, маркетингове управління інноваційним розвитком підприємств.

Дисципліни, які викладає: маркетинг промислового підприємства, міжнародний маркетинг, реклама і рекламна діяльність, рекламний менеджмент, управління процесом розробки і освоєння нових продуктів.

 Gerasymjak

Герасимяк Неля Вікторівна – к.е.н., доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: теоретичні та прикладні засади маркетингового та адміністративного менеджменту; проблеми соціальної відповідальності бізнесу, а також соціально-відповідального маркетингу; теоретико-прикладні аспекти інноваційного маркетингу.

Дисципліни, які викладає: інфраструктура товарного ринку, маркетинг відносин, маркетинг та менеджмент в туризмі, маркетинг, маркетинговий аналіз.
 Kovalchuk O

Ковальчук Олег Володимирович – к.е.н., доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: стратегічне управління, стратегічний маркетинг.

Дисципліни, які викладає: маркетингова товарна політика,  маркетинговий потенціал підприємства, основи маркетингу, стратегічний маркетинг, товарна інноваційна політика
 Lorvi

Лорві Ірина Федорівна – к.е.н. доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: маркетингова політика розподілу, маркетинговий менеджмент.

Дисципліни, які викладає: конкурентний маркетинг, маркетингова політика розподілу, маркетинговий менеджмент, маркетинг закупівель, ризик у маркетингу.

 Zdryljuk

  Здрилюк Вікторія Богданівна – к.е.н., асистент

Наукові інтереси: проблеми формування та розвитку відносин підприємства із суб’єктами маркетингового середовища; розвиток маркетингу та менеджменту сільськогосподарських підприємств.

Дисципліни, які викладає: конкурентний маркетинг, маркетинг відносин, паблік рілейшнз, основи маркетингу.

 

Клімович Ольга Миколаївна – к.е.н., асистент

Наукові інтереси: сучасні методи продажу та просування товарів та послуг (інтернет маркетинг), управління конкурентними перевагами регіонів України (регіональний маркетинг).

Дисципліни, які викладає: конкуренція і підприємництво, маркетинг, основи комерційної справи, паблік рілейшнз, маркетинг послуг.

 Kovalchuk I

Ковальчук Ірина Володимирівна

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Провідний інженер

 Marjuk

 Мар’юк Вікторія Василівна

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Старший лаборант

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, передбачених МОН України, викладачі кафедри розробляють та вдосконалюють робочі програми та навчально-методичні комплекси з відповідних дисциплін, видають методичні розробки, посібники з грифом МОН України, монографії, електронні підручники.

Brend management  Anfo-systems  Antukryzove Operations management   TIP
 Econ inno  E O V PR Marketings management   O V

 

YA


Наукова діяльність кафедри

Науковий напрям кафедри «Актуальні проблеми маркетингу в умовах інноваційного розвитку економіки України» (керівник: к.е.н., професор Морохова В. О.)

Науково-дослідні роботи проводяться в напрямках:

1)    Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств (науковий керівник: к.е.н., професор Морохова В. О.);

2) Управління інноваційним розвитком регіонів та підприємств (науковий керівник: к.е.н., професор Войтович С. Я.).

На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються важливі проблеми маркетингу, маркетингового забезпечення ефективного функціонування підприємств та інноваційний розвиток підприємств регіону.

Наукові перемоги студентів

Міжнародна співпраця

В сфері організації наукового трансферу, проведення спільних досліджень, організації взаємних стажувань налагоджена тісна співпраця із такими зарубіжними партнерами:

Полєським державним університетом (Білорусь, м. Пінськ),

Вищою школою Оствестфалія Ліппе (м. Лемго Німеччина),

Вищою державною східноєвропейською школоюв Перемишлі (м. Перемишиль, Польща);

WSEI (Вища школа економіки та інновацій) (Польща), Люблінською політехнікою, (м. Люблін, Польща),

Католицьким Університетом Любельським ім. Івана Павла II (м. Люблін),

Вищою школою міжнародних відносин і суспільної комунікації, (м. Хелм, Польща);

Бреським державним технічним університетом (м. Брест, Білорусь),

Політехнічним інститутом Браганса (Португалія),

Вищою школою менеджменту (м. Барселона, Іспанія).

За програмою подвійного диплому, програмах обміну «Еразмус» кафедра маркетингу тісно співпрацює із Університетом «Люблінська Політехніка», Політехнічним інститутом Браганси, Вищою школою менеджменту (м. Барселона, Іспанія).

В рамках спільної організації та проведення міжнародних наукових конференцій, наукової роботи студентів та молодих науковців налагоджено тісні зв’язки із такими закордонними закладами: Університетом «Люблінська Політехніка», Польща; Природничо-гуманітарним університетом в Седльцах, Польща; Полєським державним університет, Білорусь; Бреським державним університет, Білорусь; Університетом імені А. Стульгінскіса, Литва; Політехнічним інститутом Браганси, Португалія; Грузинським технічним університетом, Університетом національної і світової економіки, Болгарія.