Маркетингу
Кафедра маркетингу
Маркетингу

21617704 1207669809399711 4213977620031799960 n

MO

Завідувач кафедри

Морохова Валентина Олександрівна

к.е.н, професор

телефон/ факс +38(0332)253612
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  FB: https://www.facebook.com/marketingLNTU/

 Корпус № 3, вул. Софії Ковалевської, 29

Cайт кафедри: mm.lntu.edu.ua

 Підготовка фахівців проводиться за спеціальностями:
075 «Маркетинг» та за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії»;

073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю») за освітнім рівнем «магістр».

Історія кафедри

Кафедра маркетингу створена 1 липня 2017 року шляхом реорганізації кафедри менеджменту та маркетингу (наказ № 755-04-33 від 17.12.2016 р).

До 1 липня 2017 року становлення та розвиток спеціальності 075 «Маркетинг» відбувались на кафедрі менеджменту та маркетингу, яка функціонувала з 1995 року і яку з 2002 р. очолювала к.е.н., проф. Морохова В. О.

Динаміка розвитку спеціальності «Маркетинг»:

2004 р.— відбувся перший набір студентів за спеціальністю «Маркетинг»;

2008 р.— здійснено перший на Волині випуск бакалаврів з маркетингу;

2008 р.— ліцензована підготовка фахівців з маркетингу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»;

2009 р. – здійснено перший випуск магістрів з маркетингу;

2017 р. – підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на кафедрі маркетингу Луцького НТУ проводиться за двома спеціальностями: 075 «Маркетинг» (освітні рівні «бакалавр», «магістр») за спеціалізаціями: «Маркетинг», «Інтернет маркетинг» (освітній рівень «магістр») та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» освітній рівень «магістр»).

Кадровий склад кафедри

Morochova

Морохова Валентина Олександрівнак.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу.

 v Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: управління маркетинговим потенціалом підприємств, стратегічне управління конкурентоспроможністю,маркетинговий менеджмент.

Дисципліни, які викладає: вступ до фаху, маркетингові комунікації, маркетинг, маркетинг інновацій, маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010 р.)

 88888войтович

 Войтович Сергій Ярославович – к.е.н., професор

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: маркетингове управління підприємствами сфери послуг, інноваційні засади розвитку підприємств.

Дисципліни, які викладає: Інформаційні системи та технології в маркетингу, маркетингове ціноутворення, маркетингові дослідження, методологія дослідження ринку, поведінка споживача.

 Boiko

 Бойко Ольга Вікторівна – к.е.н., доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: маркетингове та ресурсне забезпечення ефективної діяльності підприємств, маркетингове управління інноваційним розвитком підприємств.

Дисципліни, які викладає: маркетинг промислового підприємства, міжнародний маркетинг, реклама і рекламна діяльність, рекламний менеджмент, управління процесом розробки і освоєння нових продуктів.

 Gerasymjak

Герасимяк Неля Вікторівна – к.е.н., доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: теоретичні та прикладні засади маркетингового та адміністративного менеджменту; проблеми соціальної відповідальності бізнесу, а також соціально-відповідального маркетингу; теоретико-прикладні аспекти інноваційного маркетингу.

Дисципліни, які викладає: інфраструктура товарного ринку, маркетинг відносин, маркетинг та менеджмент в туризмі, маркетинг, маркетинговий аналіз.
 Kovalchuk O

Ковальчук Олег Володимирович – к.е.н., доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: стратегічне управління, стратегічний маркетинг.

Дисципліни, які викладає: маркетингова товарна політика,  маркетинговий потенціал підприємства, основи маркетингу, стратегічний маркетинг, товарна інноваційна політика
 Lorvi

Лорві Ірина Федорівна – к.е.н. доцент

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукові інтереси: маркетингова політика розподілу, маркетинговий менеджмент.

Дисципліни, які викладає: конкурентний маркетинг, маркетингова політика розподілу, маркетинговий менеджмент, маркетинг закупівель, ризик у маркетингу.

 Zdryljuk

  Здрилюк Вікторія Богданівна – к.е.н., асистент

Наукові інтереси: проблеми формування та розвитку відносин підприємства із суб’єктами маркетингового середовища; розвиток маркетингу та менеджменту сільськогосподарських підприємств.

Дисципліни, які викладає: конкурентний маркетинг, маркетинг відносин, паблік рілейшнз, основи маркетингу.

 11111клімович

Клімович Ольга Миколаївна – к.е.н., асистент

Наукові інтереси: сучасні методи продажу та просування товарів та послуг (інтернет маркетинг), управління конкурентними перевагами регіонів України (регіональний маркетинг).

Дисципліни, які викладає: конкуренція і підприємництво, маркетинг, основи комерційної справи, паблік рілейшнз, маркетинг послуг.

 Kovalchuk I

Ковальчук Ірина Володимирівна

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Провідний інженер

 Marjuk

 Мар’юк Вікторія Василівна

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Старший лаборант

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, передбачених МОН України, викладачі кафедри розробляють та вдосконалюють робочі програми та навчально-методичні комплекси з відповідних дисциплін, видають методичні розробки, посібники з грифом МОН України, монографії, електронні підручники.

Brend management  Anfo-systems  Antukryzove Operations management   TIP
 Econ inno  E O V PR Marketings management   O V

 

YA


Наукова діяльність кафедри

Науковий напрям кафедри «Актуальні проблеми маркетингу в умовах інноваційного розвитку економіки України» (керівник: к.е.н., професор Морохова В. О.)

Науково-дослідні роботи проводяться в напрямках:

1)    Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств (науковий керівник: к.е.н., професор Морохова В. О.);

2) Управління інноваційним розвитком регіонів та підприємств (науковий керівник: к.е.н., професор Войтович С. Я.).

На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються важливі проблеми маркетингу, маркетингового забезпечення ефективного функціонування підприємств та інноваційний розвиток підприємств регіону.

Наукові перемоги студентів

2013 р.: Пасаман Наталія (гр. МКм-51) — заохочувальний диплом «За актуальність теми дослідження та розроблення науково-методичної основи її розв’язання» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В. О.).

2013 р.: Пасаман Наталія (гр. МКм-51) – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» у номінації «За глибокі теоретичні знання з дисциплін маркетингового циклу.

2014 р. Соловей Олександра (гр. МКм-51) — диплом І ступеня І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» —

2014 р. Динько Наталія (гр. МКм-51) — диплом ІІ ступеня І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» —

2015 р. Фоміна Ольга (гр. МІДм-51) — диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» секція «маркетинг» (за видами економічної діяльності) з науковою роботою «Стратегічні засади удосконалення комплексу маркетингу будівельної компанії» Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця. (Керівник роботи: к.е.н., доцент Ковальчук О. В.).

2016 р. Хомярчук Юлія, гр. МКм-51 — диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі Маркетинг, управління персоналом і економіка праці, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В. О.).

2016 р. Бабеляс Тетяна, гр. УІДмз-61 — диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В. О.).

2016 р. Гаврилюк Анастасія, гр. УІДмз-61 — грамота «За практичну значущість» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. (Керівник роботи: к.е.н., доцент Ковальчук О. В.).

2017 р. Яринюк Олена Олександрівна (група МКм-61) диплом ІІІ ступеня переможець у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» (Керівник роботи: д.е.н., професор Герасимчук З. В.).

2017 р. Дроздовська Н. Ю. (гр. МКм-51) — диплом ІІІ ступеняПереможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці». (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В. О.).

2017 р. Дідицький Олександр Іванович (гр. УІДм-61) — диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В. О.).

2017 р. Щербік Олена Віталіївна (гр. МК-41) — диплом ІІІ ступеня у ІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки».


2018 р. Новосад Ірина Олександрівна (гр. УІДм-61), Гринчук Вікторія Євгеніївна (МК-41) — Диплом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (галузі знань) «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» у Київському національному університеті технологій та дизайну (Керівник роботи: к.е.н., доцент Герасимяк Н. В.).

2018 р. Булавчик Максим Іванович (МК-41) — Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» у Тернопільському національному економічному університеті (Керівник роботи: к.е.н., доцент Бойко О. В.).

2018 р. Гнатюк Олена Петрівна (гр. МКм-51) Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» у Тернопільському національному економічному університеті (Керівник роботи: к.е.н., к.е.н., професор Морохова В. О.).

2018 р. Велічко Михайло Олександрович (гр. МКмз-61) — Диплом 1 ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 075 «Маркетинг» у Хмельницькому національному університеті (Керівник роботи: к.е.н., доцент Лорві І.Ф.)

2018 р. Щербік Олена Віталіївна (гр. МК-41) — Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 075 «Маркетинг» у Хмельницькому національному університеті (Керівник роботи: к.е.н., проф. Морохова В. О.)

2018 р. Слива Юлія Михайлівна (гр. МКм-51) - Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації з спеціальності «Маркетинг»  (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 10–11 травня 2018 року).

2018 р. Шевчук Ірина Володимирівна (гр. УІДм-61) — Диплом І ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (Керівник роботи: к.е.н., проф. Морохова В. О.).

Міжнародна співпраця

В сфері організації наукового трансферу, проведення спільних досліджень, організації взаємних стажувань налагоджена тісна співпраця із такими зарубіжними партнерами: Полєським державним університетом (Білорусь, м. Пінськ), Вищою школою Оствестфалія Ліппе (м. Лемго Німеччина), Люблінською політехнікою, (м. Люблін, Польща), Католицьким Університетом Любельським ім. Івана Павла II (м. Люблін), Бреським державним технічним університетом (м. Брест, Білорусь), Політехнічним інститутом Браганса (Португалія).

За програмою подвійного диплому, програмах студентського обміну «Еразмус+» кафедра маркетингу тісно співпрацює із Університетом «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Польща) та Політехнічним інститутом Браганси (Португалія).

В рамках спільної організації та проведення міжнародних наукових конференцій, наукової роботи студентів та молодих науковців налагоджено тісні зв’язки із такими закордонними закладами: Університетом «Люблінська Політехніка» (Польща); Природничо-гуманітарним університетом в Седльцах (Польща); Полєським державним університет (Білорусь); Бреським державним університетом (Білорусь); Університетом імені А. Стульгінскіса (Литва); Політехнічним інститутом Браганси (Португалія); Університетом національної і світової економіки (Болгарія).