Сторінка декана - Факультет бізнесу ЛНТУ
Декан факультету бізнесу

 12147 7JQM3lm5QYdT wm w 687Хвищун Надія Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент

ОСВІТА

09. 1998 – 06. 2003

Луцький державний технічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», також:

09. 2001 – 02. 2002

Навчання у Вищій технічній школі Оствестфалія Ліппе за програмою обміну студентівспеціальність «Логістика»(Німеччина)

09. 2002 – 11. 2002

Практика у відділі планування та логістики на фірмі “ISRINGhausen” (м. Лємго, Німеччина)

02. 2003 – 06. 2003

Підготовка та захист магістерської роботи у відділі економіки Волинської обласної державної адміністрації

Документ: Диплом магістра з менеджменту

09.1996 –  06. 1998

Ліцей в м. Луцьк

ДокументАтестат і срібна медаль на успіхи у навчанні

09. 1987 –  06. 1996

Великоглушанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня

 РОБОТА

10.2015 – до сьогодні

06.2013 10.2015

Декан факультету бізнесу Луцького національного технічного університету

Заступник декана факультету бізнесу з наукової та міжнародної діяльності Луцького національного технічного університету.

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії  Луцького національного технічного університету.

07. 2007до сьогодні

Доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету.

Навчальні дисципліни, які викладаю: «Економіка підприємства», «Управління проектами», «Функціональна логістика», «Міжнародні транспортні коридори і логістичні центри», «Контролінг логістичних бізнес-процесів».

01. 2007 – 07. 2007

Старший викладач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету.

02. 2004 – 01. 2007 

Асистент кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету. Робота над кандидатською дисертацією на тему: «Формування недержаного сектору житлово-комунального господарства в регіонах України» (захист — 1.12.2006, Полтавський національний університет ім. Ю. Контратюка)

Диплом: кандидат економічних наук, Ph.d. (економіка)

   

 Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах_

листопад 2013 р.

Участь в українсько-польському проекті

«Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація»,

м. Варшава, Польща

Документ: Сертифікат

27.01. – 01.02. 2014

Участь в Зимовій школі з напряму «Логістика» у Національному дослідницькому університеті «Вища школа економіки», м. Москва, Росія

Документ: Сертифікат

01.11.2013 –

01.02. 2014

Стажування на кафедрі логістики у Вищій технічні школі Оствестфалія Ліппе, м. Лємго (Німеччина)

Документ: Сертифікат

15.11. – 15.12. 2011

Стажування на кафедрі логістики Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна)

Документ: Сертифікат

2009- 2011

Щорічна участь в Літній школі «Nachhaltigkeit in der Logistik», м. Лємго (Німеччина)

Документ: Сертифікати

 Наукова робота___________ ______________________________

 - навчальний посібник  «Економіка піідприємства»(в співавторстві);

 4 монографії (в співавторстві);

 127 наукових публікацій, з яких:

         40 статтей, опублікованих у фахових виданнях (з яких 10  — в журналах, що входять до науково-метричних баз даних);

          75 – тези та матеріали наукових конференцій;

          12 – публікації за кордоном.

 - більше 25 методичних розробок до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи студентами;

 - електронний навчальний посібник «Економіка підприємства»;

 - член редакційної колегії наукового журналу «Логістика: теорія і практика»;

 - співорганізатор щорічних українсько-німецьких літніх шкіл з логістики;

 - член організаційного комітету 15 наукових конференцій, семінарів (всеукраїнських та міжнародних;

 - член журі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (15–16 березня 2011 р.);

 - член журі в ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (2012–2015 р.);

 - відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Формування регіональної логістичної системи» за кошти держаного бюджету (2010–2012 рр.);

 Проектна та грантова діяльність

2013 — 2016

Менеджер проекту “TRACECA Transport dialogue and networks interoperability II”. Service Contract No 2012/308–293 в Луцькому національному технічному університету

 Досягнення

2010 р.

І місце в номінації ”Прикладні дослідження в економічній тематиці” у Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України — 2009»

2010 р.

І місце в конкурсі на нагороду Голови комітету комунального господарства державної господарської палати у Варшаві (Польща) за проведення досліджень у сфері функціонування комунального сектора;

2011 р.

І місце в номінації ”Спудейські есеї” у Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України  — 2010»;

2010 р. −2012 р.

Стипендіат Кабінету Міністрів  України (стипендія для молодих учених)

01.11.2013 р. –

01.02.2014 р.

Грант на стажування по бюджетній програмі 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» Міністерства освіти і науки України

Подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, значні особисті досягнення в галузі науки та освіти, вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів

2009

подяка голови Луцької районної державної адміністрації

2011

подяка голови  Волинської обласної державної адміністрації

2013

подяка голови Луцької міської ради.

 Володіння мовами

Українська– рідна

Російська – вільно

Польська– розмовний

Німецька – рівень В.2.1

Англійська — початковий