Який ВНЗ — найкращий?
Приймальна комісія


top 10«Який ВНЗ — найкращий?» — під таким заголовком був оприлюднений рейтинг найкращих ВНЗ України, складений Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України. Також цю інформацію ви можете знайти на сайті www.euroosvita.net.

Як зазначив директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України Олександр Удод, до участі в проекті були запрошені всі вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитацій.

Дія його практичної реалізації розроблено показники діяльності вищого навчального закладу, які характеризують активність університету на міжнародному рівні, якість контингенту студентів, якість науково-педагогічного потенціалу, результативність науково-дослідної й науково-технічної діяльності та ресурсне забезпечення навчального процесу.

В рейтинговому оцінюванні взяли участь 229 вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитацій всіх форм власності та підпорядкування.

Рейтинг визначався на підставі опрацювання результатів діяльності й потенціалу за 2010 — 2011 навчальний та 2011 календарний роки.

Діяльність вищого навчального закладу оцінювалася за допомогою глобального критерію рейтингу (ГКР), який є інтегральним і визначається сумою таких індексів критеріїв:

• індекс міжнародної активності (І1);
• індекс якості контингенту студентів (І2);
• індекс якості науково-педагогічного персоналу (І3);
• індекс якості науково-дослідної та науково-технічної діяльності (І4);
• індекс ресурсного забезпечення (І5).

Ранжування суб'єктів здійснюється в межах ідентифікованих груп, об’єднаних з урахуванням специфіки підготовки кадрів та профілю вищого навчального закладу:

• класичні університети;
• технічні університети;
• технологічні, будівництва, транспорту;
• педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту;
• культури, мистецтва, дизайну;
• охорони здоров'я;
• аграрні;
• економіки, фінансів, управління, підприємництва;
• права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
• приватні.

У рейтингових таблицях для кожного суб'єкта ранжування і системи наведено виміри індексів критеріїв та інтегрального рейтингового індексу (глобальний критерій рейтингу), за виміром якого позиціонує на рейтинговій шкалі вищий навчальний заклад.

Для якісного оцінювання результативності діяльності й потенціалу вищого навчального закладу застосовано шкалу оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності, в основу якої покладено відношення індексів критеріїв (І) та інтегрального рейтингового індексу (ІРІ) суб'єкта ранжування до відповідних параметрів системи. На підставі такого підходу вищі навчальні заклади можна ідентифікувати в межах групи на підгрупи: «Успішна (ІРІ ≥ 1)», «Достатньо успішна (1 > ІРІ ≥ 0,75)», «Частково успішна (0,75 > ІРІ ≥ 0,5)», «Проблемна (0,5 > ІРІ ≥ 0)».

Розподіл вищих навчальних закладів за індексами критеріїв відповідно до шкали оцінювання здійснювався через вимір відношення індексу критерію вищого навчального закладу до відповідного виміру індексу критерію системи, які наведено в рейтингових таблицях ідентифікованих груп.

За матеріалами газети
«ОСВІТА УКРАЇНИ» № 26 (1295) ВІД 25 червня 2012 року


Рейтинг технічних університетів України:

top 10

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.