Рівність стартових можливостей надається кожному у молодому віці — на початку трудової діяльності
Приймальна комісія

Рівність стартових можливостей надається кожному у молодому віці — на початку трудової діяльності

«…соціальна справедливість означає не кожному — рівну частку,

а кожному — своє, тобто згідно результатам його діяльності»

А. Мюллер-Армак

Україна, як незалежна суверенна держава конституційно задекларувала свою соціальну спрямованість, де людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Однак, наразі можемо спостерігати поглиблення ряду соціальних проблем, зубожіння населення, зменшення чисельності людей «середнього класу», збільшення кількості мігрантів, погіршення стану здоров’я, низький рівень фінансового забезпечення соціальних витрат (оскільки соціальна складова розглядається як витратна частина економіки) тощо. Водночас, спостерігаються значні асиметрії у рівнях соціального розвитку, зокрема високий рівень диференціації у доходах населення, зайнятості населення, освіченості, що не дозволяє захистити життєво важливі інтереси особи від загроз та небезпек різного характеру, і таким чином — порушує соціальну безпеку в цілому. Таким чином, незважаючи на проголошеність держави як соціальної, на сьогодні її функції не виконуються в повній мірі, що свідчить про невідповідність реалій життя із правовими деклараціями щодо його протікання.

Слід відмітити, що підвищення рівня соціально-економічного розвитку держави можливе лише за умови активізації населення, потенціал якого зможе реалізуватися, передусім, в економічному відношенні, який визначається освітою, науково-технологічними інноваціями, підприємництвом, що уможливлю рівноправну співпрацю та конкуренцію на сучасному етапі та ведення гідного способу життя населення. Тут необхідно зважати на те, що ринок практично вже охоплений, а можливості його перерозподілу досить обмежені. Цей перерозподіл можна лише зробити у випадку використання та реалізації сучасних фінансових та інформаційних технологій. Саме тому сучасний розвиток економіки держави повинен зосереджуватись на накопиченні знань, оскільки саме цей ресурс є основою інтелектуального розвитку. Мешканці держави знаходяться у постійній конкуренції за робочі місця, високооплачувану та престижну роботу, що в свою чергу формує конкурентне середовище ринку робочої сили. Забезпечити гідне робоче місце в умовах посилення конкуренції зможе лише та робоча сила, яка є конкурентоспроможною на ринку праці, володіє високим рівнем інтелектуального потенціалу, що в свою чергу, стимулюватиме їх до здобуття належної освіти, постійного навчання, перекваліфікації, саморозвитку, тобто постійного відтворення його інтелектуального капіталу. Таким чином, з однієї сторони інтелектуалізація розвитку дозволить захистити свій економічний простір, а з іншої – отримати власні конкурентоспроможні ресурси для розвитку. В свою чергу, Л. Ерхард визначає, що в основі розвитку знаходиться свобода і відповідальність індивідуума. Ринкове господарство через конкуренцію, засновану на боротьбі за об'єктивні результати діяльності, виключає будь-яку спробу держави зловживати господарською силою як інструментом політичної влади. Завданням державної політики порядку є поєднання свободи, порядку, індивідуалізму і колективізму в гармонійну єдність з метою досягнення «добробуту для всіх»

На нашу думку, рівність стартових можливостей надається кожному членові суспільства у молодому віці — на початку трудової діяльності. Створюються умови, покликані сприяти розвитку здібностей людини, їх реалізації в тій мірі, в якій цього бажає сама людина. Надалі ступінь особистого успіху залежить лише від рівня розвитку здібностей і зусиль, витрачених на їх реалізацію.

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.