Інформація для вступників на скорочену форму навчання у 2014 році
Приймальна комісія

Згідно Правил прийому до Луцького національного технічного університету у 2014 році п. 4 Розділу 6 «Організація проведення понкурсу»:

При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами навчання на напрями підготовки конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з переведенням у 100-бальну шкалу від 100 до 200 балів.

Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з фахового випробування становить не нижче 124.

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ОКР  бакалавра пдеставлені на сайті Луцького НТУ в розділі «Програми вступних випробувань», в яких зазначено перелік дисциплін, питання з  яких включені до вступного фахового випробування та рекомендована література для підготовки вступникам.

Курси лекцій з оснвних ахових дисциплін викладені тутна сайті факультету бізнесу в розділі «Студентам» — «Файловий архів».

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.