Майстерність управління людьми – навчаючи вчимось!
Приймальна комісія

Майстерність управління людьми – навчаючи вчимось!

758b

“Кадри вирішують все”, – цей вислів чув напевно кожен у тій чи інший сфері суспільного життя. Однак більшість із нас сприймають його індиферентно, не переймаючись глибиною змісту та не надаючи достатньої уваги смисловому навантаженню цієї аксіоми сьогодення. А дарма… Адженаявність висококваліфікованих фахівців у будь-якій установі, організації чи підприємстві незалежно від розміру та форми власності є ключем до успіху в сучасному бізнес-середовищі.У нинішніх умовах саме персонал виступає в ролі стратегічного ресурсу та є тією конкурентною перевагою, ефективне використання якої допоможе підвищити розмір прибутку та імідж відповідного підприємства, установи чи організації.

Поряд з цим не менш важливим є те, хто управляє кадрами, тобто який керівник стоїть біля керма того чи іншого об’єкта економічної діяльності, які методи, способи та стилі управління він використовує, і чи це дозволяє йому бути справжнім лідером та забезпечувати зворотній зв'язок із своїми колегами — підлеглими.

Відповідь на це питання, а також на ряд інших питань, пов’язаних із виявленням та формуванням лідерських якостей, нарощенням лідерського потенціалу, визначенням типу лідера, способами запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в колективі може дати опанування напряму підготовки, а згодом і спеціальності “Управління персоналом та економіка праці”, які можна здобути у стінах Луцького НТУ.

Особливість цього напряму підготовки / спеціальності полягає у гармонійному поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації суспільної праці. На відміну від інших економічних спеціальностей, де в першу чергу навчають основ ведення бізнесу, розробки інвестиційних проектів та фінансових розрахунків, в управлінні персоналом на перший план виходить особистість із притаманними для неї здібностями, професійними навиками, діловими якостями, рисами характеру, матеріальними і духовними потребами. Саме індивід як основна ланка соціуму та генератор ідей у робочому бізнес-середовищі виступає тут ключовою фігурою. Тому, окрім базових економічних та управлінських дисциплін, навчальними планами підготовки майбутніх фахівців — управлінців персоналом передбачено поглиблене вивчення предметів категорії «людських взаємовідносин»: фізіологія і психологія праці, соціологія праці, управління конфліктами, конфліктологія, комунікативні процеси в навчанні, соціальна політика, соціальна відповідальність, управління командами.

Слід зазначити, що в нашій державі дана спеціальність є порівняно новою і її можна здобути далеко не у всіх ВНЗ, які готують фахівців економічного профілю. Тоді як закордоном (насамперед, у країнах Західної Європи, США) управління персоналом, або ж HR (тобто скорочення від “human resources”) є широко розповсюдженим та користується неабиякою популярністю.

Саме тому у Луцькому НТУ при підготовці фахівців з управління персоналом та економіки праці велика роль відводиться вивченню зарубіжного досвіду у цій сфері, що підкріплюється запрошенням видатних іноземних науковців, громадських діячів, журналістів з метою обміну ідеями та напрацюваннями, розширенням світогляду.

Досвід закордонних експертів у сфері HR свідчить, що особистість, її знання, професійні навики, ділові якості відграють ключову роль у веденні бізнесу. Адже сучасний бізнес у будь-якій сфері залежить, насамперед, не від засобів виробництва, а саме від людей – від рівня їхньої мотивації, від налагодженості комунікацій в компанії, від управлінських навиків керівників, від уміння планувати свої дії та координувати діяльність з колегами та ступеня сприятливості соціально-психологічного мікроклімату в колективі загалом.

В умовах сьогодення фахівець з управління персоналом і економіки праці знає і розуміє специфіку діяльності організації, у якій працює, визначає перспективи її розвитку, має здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку та живе за принципом відомого американського підприємця та благодійника Джона Девісона Рокфеллера: “Лідерство – це стиль життя, девіз якого: “Якщо не я, то хто?” Ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень.”

До функцій фахівця з управління персоналом і економіки праці належать:

■ планування персоналу;

■ аналіз вимог та складання опису посад;

■ підбір, рекрутинг,оцінка, аудит, контролінг та облік персоналу;

■ побудова ділової кар’єри і професійної підтримки персоналу; 

■ контроль за нарахуванням зарплати та компенсаційних пакетів;

■ управління зайнятістю, нормування, безпека праці, соціальний захист, забезпечення дисципліни та інжиніринг праці;

■ мотивування персоналу (матеріальне і нематеріальне);

■ гарантування дотримання трудових правовідносини та процедур у галузі чинного трудового законодавства, кадрового діловодства;

■ забезпечення роботи з профспілками;

■ соціалізація, адаптація і атестація кадрів;

■ навчання та розвиток персоналу;

■розробка кадрової політики та стратегії управління персоналом; 

■ управління етичними нормами поведінки і формування корпоративної культури компаній; 

■ впровадження прогресивних інформаційних HR-технологій;

■ оцінка ефективності роботи персоналу;

■ звільнення персоналу.

Для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці необхідно постійно самовдосконалюватись та працювати над собою. Для цього в нагоді стають тренінгові вправи, кейси, ділові ігри з елементами моделювання конкретних ситуацій та способами їх вирішення тощо.

         Колектив кафедри прикладної статистики та економіки праці, що безпосередньо займається підготовкою фахівців з управління персоналом і економіки праці в Луцькому НТУ, має значні доробки у даному напрямку та активно апробує їх на практиці.

Як результат, випускники-управлінці персоналом факультету бізнесу Луцького НТУ є висококваліфікованими фахівцями, які можуть працювати у різних сферах та займати професії широкого спектру:

1. Керівники відділів (департаментів) кадрів:  начальник відділу (департаменту) кадрів та його заступник в органах місцевого самоврядування, штаб-квартирах політичних партій, соціальних службах,  на виробничих підприємствах, торгових та туристичних фірмах, транспортних та страхових компаніях, рекламних та іміджевих агенціях,  підприємствах готельного і  ресторанного бізнесу,  банківських установах; директор із соціального розвитку компанії, директор з корпоративного PR (внутрішніх комунікацій).

2. Професіонали в галузі праці:  кадровий аудитор, бухгалтер-кадровик, корпоративний іміджмейкер,  аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, начальник відділу охорони праці.

3. Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів: рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу.

4. Менеджери: HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу,  менеджер соціально-політичних проектів.

5. Економісти: економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці.

6. Викладачі і наукові співробітники:  викладач вищих навчальних закладів І-ІVрівнів акредитації, науковий співробітник-консультант у сфері соціального захисту населення та зайнятості,  соціальний педагог.

7. Фахівці із соціального захисту населення: фахівець соціального страхування, спеціаліст з призначення і виплат пенсій, спеціаліст-кадровик державної служби,  фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування.

8. Професійні посередники та дослідники на ринку праці:   агенти компаній з працевлаштування (аутстафери і аутсорсери), агенти бірж праці, фахівці кадрово-консалтингових фірм, тренінгових центрів та бізнес-шкіл,  агенцій соціальних досліджень, головний професійний консультант.

Унікальність управлінців персоналом криється в тому, що жодне підприємство, компанія, громадська організація, політична партія, державна установа чи орган місцевого самоврядування не може існувати без фахівців такого профілю, що обумовлює все більшу їх затребуваність на ринку праці.

Для отримання більш детальної інформації про підготовку фахівців за напрямом 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» та спеціальністю 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» звертайтеся за адресами:

Адреса: 

43026, Україна, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29

тел./факс +38 (0332) 78-56-66

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська 75

Тел.:  +38 (0332) 746111

E-MAIL:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ВЕБСАЙТ: Lutsk-ntu.com.ua

Skype: pk.lntu

Ми формуємо нову економічну еліту держави! Ласкаво просимо!

Поділись з друзями

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.